Productivity gains, intersectoral linkages, and trade : Indonesian manufacturing, 1980-1996

J. Jacob, H.C. Meister

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Productivity gains, intersectoral linkages, and trade : Indonesian manufacturing, 1980-1996'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie