Production of copolymer latexes in continuously operated reactors

J. Meuldijk, C.A. Scholtens, F.H.A.M. Boomen, van den, A.A.H. Drinkenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Production of copolymer latexes in continuously operated reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering