Production of and collisions with small clusters

A.P.J. Deursen, van, A. Lumig, Van, J. Reuss

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Mol. dimer (and heavier multimer) cluster beams were produced by supersonic expansion of H2, He, and Ar. The cluster beams were attenuated by different scattering gases. The attenuation of different ion signals (H3+, H5+, etc.; He2+, H3+, etc.; Ar2+, Ar3+, etc.) was detd. as function of nozzle inlet pressure.
Originele taal-2Engels
TitelJets moléculaires de haute et de moyenne énergie, 5th
RedacteurenM. Devienne
Plaats van productiePeymeinade, France
UitgeverijLaboratoire de Physique Moléculaire des Hautes Énergies
Pagina'sG4-
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Production of and collisions with small clusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit