Production management systems for one-of-a-kind products

J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

71 Citaten (Scopus)
759 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-88
TijdschriftComputers in Industry
Volume19
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit