Production in less developed countries : a sensitivity analysis

A.D.M. Ven, van de, J.F.A.M. Luijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-243
TijdschriftEngineering Costs and Production Economics
Volume10
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit