Production control policies in supply chains with selective-information sharing

Boray Huang, Seyed M.R. Iravani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Production control policies in supply chains with selective-information sharing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen