Production control for flexible automated manufacturing stations in low volume component manufacturing

C.W.G.M. Dirne

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Bertrand, J.W.M. (Will), Promotor
  • Sanders, P.W., Promotor
Datum van toekenning7 dec 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit