Production and loss of rovibrationally excited H2 molecules: Expanding hydrogen plasmas in experiment and model

O.G. Gabriel, P.J.W. Vankan, D.C. Schram, R.A.H. Engeln

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelXXVIII International Conference on Phenomena in Ionised Gases (ICPIG 2007) 15-20 July 2007, Prague, Czech Republic. Book of abstracts
RedacteurenJ. Schmidt, M. Simek, S. Pekarek, V. Prukner
Plaats van productieBristol
UitgeverijInstitute of Physics
Pagina's10-
ISBN van geprinte versie9788087026007
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit