Production and characterization of miro- and nano-features in biomedical alumina and zirconia ceramics using a tape casting route

M. Domanski, A.J.A. Winnubst, R. Luttge, E. Lamers, X.F. Walboomers, J.A. Jansen, J.G.E. Gardeniers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Production and characterization of miro- and nano-features in biomedical alumina and zirconia ceramics using a tape casting route'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen