Production activity control systems : design, development and implementation : ESPRIT workshop

Technische Universiteit Eindhoven (TUE)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekPopulair

896 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's120
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Omslagtitel: Workshop on "Control systems for integrated manufacturing".

Citeer dit

Technische Universiteit Eindhoven (TUE) (1999). Production activity control systems : design, development and implementation : ESPRIT workshop. Technische Universiteit Eindhoven.