Product-focused software process improvement: concepts and experiences from industry

D.M. Solingen, van, T.M.A. Bemelmans, R.J. Kusters, J.J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-281
TijdschriftSoftware Quality Journal
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit