Product data management as enabler for concurrent engineering

R.W. Helms

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

774 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Wortmann, Hans, Promotor
  • Brombacher, Aarnout C., Promotor
  • Pels, H.J., Co-Promotor
Datum van toekenning12 jun 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1787-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit