Product-based workflow design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

125 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-262
TijdschriftJournal of Management Information Systems
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit