Product and process design framework for structured emulsion-based products

A. Dubbelboer, E. Zondervan, J. Meuldijk, P.M.M. Bongers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Pagina's129-129
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit