Product and process data modelling : introduction

H.J. Pels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Product and process data modelling : introduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen