Proclets: a framework for lightweight interacting workflow processes

W.M.P. Aalst, van der, P. Barthelmess, C.A. Ellis, J. Wainer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proclets: a framework for lightweight interacting workflow processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen