Processing organic photovoltaic layers from and on water

F.J.M. Colberts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

499 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, René A.J., Promotor
  • Wienk, Martijn M., Co-Promotor
Datum van toekenning25 okt. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-9301-480-0
StatusGepubliceerd - 25 okt. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit