Processing of visible language : a Symposium

H. Bouma, D.G. Bouwhuis, Han Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100-103
Aantal pagina's4
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume12
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit