Processing of thermoplastic polymers using reactive solvents

H.E.H. Meijer, R.W. Venderbosch, J.G.P. Goossens, P.J. Lemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Processing of thermoplastic polymers using reactive solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen