Processing myocardial perfusion data

Marcel Breeuwer (Uitvinder), Javier Olivan Bescos (Uitvinder), Maurice A. Termeer (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

The invention relates to a system for processing cardiac data. The system comprises a processor that is arranged to obtain patient-specific myocardial perfusion data. The processor is also arranged for modeling a surface geometry of a patient-specific myocardium division. Further, the processor is arranged for integrating the myocardium division model and the myocardial perfusion data into a single model.

Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2010061335
IPCG01R 33/ 563 A I
Prioriteitsdatum28/11/08
StatusGepubliceerd - 3 jun 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Processing myocardial perfusion data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit