Processes and interactions : an approach to the modelling of industrial systems

R. Overwater

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

368 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Rooda, Koos, Promotor
  • Jonkers, C.O., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 sep 1987
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit