Process parameter and state estimation

P. Eykhoff

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1967

Bibliografische nota

Voordracht, gehouden tijdens het IFAC symposium: "The problems of identification in automatic control systems", Praag, juni 1967.

Citeer dit