Process mining on databases: extracting event data from real-life data sources

E. Gonzalez Lopez de Murillas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Reijers, Hajo A., Promotor
  • van der Aalst, Wil M.P., Promotor
Datum van toekenning27 feb. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4704-3
StatusGepubliceerd - 27 feb. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit