Process mining in de ziekenhuiszorg

Pieternel Gunst-van der Vliet

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het voorliggende ontwerpproject had een tweeledig doel, weergegeven in de volgende twee vragen:
1. Wat is de toegevoegde waarde van process mining voor het St. Antonius Ziekenhuis?
2. Wat is nodig om deze analysetechniek toe te passen binnen deze zorginstelling?
Beide hoofdvragen vallen in een aantal deelvragen uiteen. Voor de eerste hoofdvraag (deelvragen ad 1) luiden
die:
A. Wat is process mining?
B. Voor welke vraagstukken is deze techniek geschikt?
C. Wat zijn de voor- en nadelen van process mining?
D. Hoe hangt process mining samen met analyse- en verbetermethodieken waar binnen het ziekenhuis al mee wordt gewerkt?
De deelvragen die voortvloeien uit hoofdvraag 2 (deelvragen ad2) zijn:
A. Wat is er nodig op het gebied van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel om process mining toe te kunnen passen?
B. Welke rollen zijn nodig om process mining te kunnen realiseren?
C. Welke ethische vraagstukken spelen een rol bij process mining en hoe kan daarmee worden omgegaan?
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Weggelaar, J.W.M. (Anne Marie), Begeleider
  • Medeiros de Carvalho, Renata, Begeleider
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 4 sep. 2020

Bibliografische nota

PdEng thesis.

Citeer dit