Process mining for ubiquitous mobile systems : an overview and a concrete algorithm

A.K. Alves De Medeiros, B.F. Dongen, van, W.M.P. Aalst, van der, A.J.M.M. Weijters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Process mining for ubiquitous mobile systems : an overview and a concrete algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen