Process mining for ubiquitous mobile systems: An overview and a concrete algorithm

A.K. Alves De Medeiros, B.F. Dongen, van, W.M.P. Aalst, van der, A.J.M.M. Weijters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelUbiquitous mobile information and collaboration systems
RedacteurenL. Baresi, S. Dustdar, H. Gall, M. Matera
UitgeverijUMICS
Pagina's156-170
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit