Process mining : business intelligence software wordt eindelijk intelligent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Business Intelligence is een begrip dat verwijst naar software die gebruikt kan worden om gegevens over operationele bedrijfsprocessen te verzamelen en deze vervolgens te analyseren. Het doel van BI software is het verkrijgen van meer kennis en inzicht, welke gebruikt kunnen worden om processen beter te besturen en in te richten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
TijdschriftBusiness Process Magazine
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit