Process Mining and Privacy in Smart Manufacturing

Felix Mannhardt, Sobah Abbas Petersen, Manuel Oliveira

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)336-339
Aantal pagina's4
TijdschriftInformatik-Spektrum
Volume42
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit