Process intensification in reaction engineering: intensified efforts to boost intensification (editorial overview)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)ii-iii
TijdschriftCurrent Opinion in Chemical Engineering
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2017

Citeer dit