Process intensification in fuel cell CHP systems, the ReforCELL project

J.L Viviente, S. Escribano , G. Manzolini, M. Stange, C. Tregambe, L. Roses, A.J.J. Koekkoek, C. Guignard , A. Dauriat, F. Gallucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer37
Pagina's (van-tot)1-34
Aantal pagina's34
TijdschriftProcesses
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

Viviente, J. L., Escribano , S., Manzolini, G., Stange, M., Tregambe, C., Roses, L., ... Gallucci, F. (2016). Process intensification in fuel cell CHP systems, the ReforCELL project. Processes, 4(4), 1-34. [37]. https://doi.org/10.3390/pr4040037