Process intensification in a microwave heated fine-chemical milli-plant at large scale operation

F. Benaskar, E. Rebrov, N.G. Patil, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Process intensification in a microwave heated fine-chemical milli-plant at large scale operation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Chemistry