Process intensification and flow reactors and their relevance for CO2 and biomass value chains

V. Hessel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelCLIB International Conference (CIC2014), 19-12 November 2014, Düsseldorf, Germany
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit