Process for the preparation of a mixture of epsilon-caprolactam and/or epsilon-caprolactam precursors

Rudolf Guit (Uitvinder), Matthieu Notten (Uitvinder), R. Pestman (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Process for the preparation of a mixture of ε-caprolactam and/or ε-caprolactam precursors from 5-formylvalerate ester and/or 5-formylvaleric acid, ammonia and hydrogen in the presence of a hydrogenation catalyst, wherein the process is conducted in a reactor of which the internal wall material is an inert material.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP1195192
Indieningsdatum3/10/00
StatusGepubliceerd - 3 okt 2000
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Process for the preparation of a mixture of epsilon-caprolactam and/or epsilon-caprolactam precursors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit