Process and apparatus for producing mechanical or electrical power using a LCST polymer system

J.P.A. Custers (Uitvinder), J.T.F. Keurentjes (Uitvinder), A.J.B. ten Kate (Uitvinder), D.T.A. van Asseldonk (Uitvinder), M.T. de Groot (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Process and apparatus for producing mechanical or electrical power using a LCST polymer system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen