Procesmodelleren met behulp van Petri-netten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)244-252
TijdschriftInformatie
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit