Procescalculus : de vertexmachine

J.E. Rooda, H.J. Vaes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  53 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)26-35
  TijdschriftMechanische Technologie
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit