Proces-simulator test regelprestaties van sollicitanten

A. Ridderbos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-49
TijdschriftGids voor Personeelsmanagement
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit