Proceedings of the International Workshop on Meta-learning and Algorithm Selection (MetaSel 2014, Prague, Czech Republic, August 19, 2014)

J. Vanschoren (Redacteur), P. Brazdil (Redacteur), C. Soares (Redacteur), L. Kotthoff (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieAachen
UitgeverijCEUR-WS.org
Aantal pagina's66
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit