Proceedings of the 4th International Symposium on Molecular Aspects of Catalysis by Sulfides (MACS-IV) : preface

S. Eijsbouts, J.A.R. Veen, van, E.J.M. Hensen, G. Mul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftCatalysis Today
Volume130
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit