Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, August 2-5, Istanbul, Turkey

A. Yazici (Redacteur), N.R. Pal (Redacteur), U. Kaymak (Redacteur), T. Martin (Redacteur), H. Ishibuchi (Redacteur), C.-T. Lin (Redacteur), J.M.C. Sousa (Redacteur), B. Tütmez (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
ISBN van geprinte versie978-1-4673-7428-6
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit

Yazici, A., Pal, N. R., Kaymak, U., Martin, T., Ishibuchi, H., Lin, C-T., ... Tütmez, B. (editors) (2015). Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, August 2-5, Istanbul, Turkey. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers.