Procedural sedation in the emergency department by Dutch emergency physicians: A prospective multicentre observational study of 1711 adults

Gaël J.P. Smits, Maybritt I. Kuypers, Lisette A.A. Mignot, Eef P.J. Reijners, Erick Oskam, Karen van Doorn, Wendy A.M.H. Thijssen, Erik H.M. Korsten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Procedural sedation in the emergency department by Dutch emergency physicians: A prospective multicentre observational study of 1711 adults'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen