Procedural modeling of urban layout: population, land use, and road network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
256 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Procedural modeling of urban layout: population, land use, and road network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen