Problems of order with respect to tetrahedral sextuples

P.J. Albada, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Problems of order with respect to tetrahedral sextuples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.