Problems of order with respect to tetrahedral sextuples

P.J. Albada, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-264
TijdschriftColloquium Mathematicum
Volume9
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit