Problem area location in an image signal.

G. Haan, de (Uitvinder), A. Pelagotti (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6487313
StatusGepubliceerd - 26 nov 2002

Citeer dit