Probing the random distribution of Mn and Fe in half-metallic Co2Mn1-xFexSi Heusler compounds

S. Wurmehl, J.T. Kohlhepp, H.J.M. Swagten, B. Koopmans, M. Woicik, B. Balke, C.G.F. Blum, V. Ksenofontov, G.H. Fecher, C. Felser

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelAnnual scientific meeting FOM; Veldhoven, Netherlands, the (22 jan - 23 jan 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit