Probing the RAFT process using a model reaction between alkoxyamine and dithioester

Y. Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Probing the RAFT process using a model reaction between alkoxyamine and dithioester'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen