Probing the origin and suppression of vertically oriented nanostructures of 2D WS2 layers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Probing the origin and suppression of vertically oriented nanostructures of 2D WS2 layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen