Probing the Influence of SSZ-13 Zeolite Pore Hierarchy in Methanol-to-Olefins Catalysis by Using Nanometer Accuracy by Stochastic Chemical Reactions Fluorescence Microscopy and Positron Emission Profiling

X. Zhu, N. Kosinov, A.V. Kubarev, A. Bolshakov, B. Mezari, I. Valastyan, J.P. Hofmann, M.B.J. Roeffaers, E. Sarkadi-Pribóczki, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Probing the Influence of SSZ-13 Zeolite Pore Hierarchy in Methanol-to-Olefins Catalysis by Using Nanometer Accuracy by Stochastic Chemical Reactions Fluorescence Microscopy and Positron Emission Profiling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen