Probing impurities at the atomic scale in semiconductor structures

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

166 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Koenraad, Paul M., Promotor
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
Datum van toekenning22 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4902-3
StatusGepubliceerd - 22 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit